Wat is een gezinshuis?


Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening in een gezinssetting. 

 

Kenmerken van  een gezinshuis zijn:

 

- Een gezinshuis is een veilige en warme plek voor kinderen

- Een gezinshuis biedt structuur binnen een vertrouwde omgeving

- Een gezinshuis biedt voor langere of kortere tijd onderdak

- Een gezinshuis biedt begeleiding en zorg aan kinderen tussen de vier en achttien jaar

- Een gezinshuis functioneert zoveel mogelijk als een 'gewoon' gezin 

- In een gezinshuis heeft ieder kind een eigen slaapkamer en heeft zijn eigen hobby's en/of sport

- In een gezinshuis wordt gestreefd naar zelfstandigheid door het aanbieden van vaste gezinsgerichte huishoudelijke taken en ook individueel gerichte taken (zorg voor je kamer)

- Gezinshuisouders verzorgen de opvoeding en de begeleiding van het kind en waar mogelijk een goed     contact met hun biologische ouders

- Gezinshuisouders stimuleren het sociale netwerk van de jeugdige

- Kinderen in een gezinshuis hebben vaak een ontwikkelingsachterstand en hechtingsproblematiek, opgelopen trauma's en gedragsproblematiek