Cliënttevredenheid


Bij Gezinshuis het Twentse Geluk willen wij graag de tevredenheid van de jeugdigen meten. Hieruit kunnen wij direct verbeterpunten afleiden en toepassen zodat de jeugdigen hiervan zelf kunnen profiteren. Om de tevredenheid te meten gebruiken wij de Vragenlijst Pedagogisch klimaat (Group Climate Inventory (CGI)). Deze vragenlijst bestaat uit twee schalen, namelijk de schaal 'open klimaat' die gekenmerkt wordt door vragen over vertrouwen, eerlijkheid en hulp van groepsleiding, en de schaal 'gesloten klimaat' die gedefinieerd wordt door vragen over wantrouwen, chaos, onrust en te weinig aandacht en hulp van groepsleiding. Deze vragen worden gescoord op een schaal van 1 t/m 5.

 

Daarnaast kunnen de jeugdigen een cijfer van 0 t/m 10 geven voor ondersteuning, wat je hier leert, sfeer, hoe de groep eruit ziet, regels en veiligheid.

 

De uitslagen van het onderzoek naar het leefklimaat volgen hieronder.

 

Mei 2020 - Vragenlijst pedagogisch klimaat

 

Totaal leefklimaat: 3,47 (boven gemiddeld)

 

Open leefklimaat: Boven gemiddeld (Een hoge schaalscore duidt op een positievere ervaring).

Gesloten leefklimaat: Onder het gemiddelde (Een lage schaalscore duidt op een positievere ervaring).

 

 

Totaal cijfer: 8,34

Ondersteuning: 8,75

Wat je hier leert: 8,3

Sfeer: 9,15

Hoe de groep eruit ziet: 8,55

Regels: 5,8*

Veiligheid: 9,5

 

 

Kortom: De jeugdigen zijn tevreden:D

 

 

* Sommige jeugdigen hebben liever geen regels ;)